ÚSPĚŠNÉ PŘIHLÁŠENÍ


Děkujeme!


Přihláška byla úspěšně odeslána. Tímto potvrzujeme přijetí Vaší přihlášky a prohlašujeme ji za závaznou. 


Podrobné informace ke kurzu budou zasílány zhruba týden před zahájením daného kurzu.


Moc se na Vás těšíme. :-)


Taneční škola MAYA
Marie Linhartová