PŘIHLÁŠKA MAYA CAMP

Závazná přihláška na MAYA camp

Odesláním přihlášky souhlasíte s Obchodními podmínkami a s Pravidly a podmínkami účasti na kondičně-tanečním soustředění vizte níže.

Obchodní podmínky

 • Osobní údaje uvedené v přihlášce nebudou nikde veřejně uváděny, ani nebudou poskytovány třetím osobám. Odesláním přihlášky souhlasíte se zasíláním informačních zpráv a emailů po dobu neomezenou. V případě, že nebudete chtít dostávat informační zprávy a emaily, nás, prosím, kontaktujte na emailu mariehrncirova@gmail.com.
 • Odeslání přihlášky je závazné a při nemožnosti účasti na campu je nutné se odhlásit do 21.8.2019 20:00. V případě neodhlášení do tohoto termínu se předem zaplacená záloha nevrací.
 • Případné odhlášení z kurzu musí proběhnout písemnou formou -  přes e-mail.
 • V případě, že uvolněné místo po stanoveném datu, 21.8.2019, obsadí náhradník a kapacita soustředění je plně obsazena zálohu vracíme. V ostatních případech je přijatá záloha po 21.8.2019 nevratná.
 • V průběhu soustředění není možné požadovat vrácení ceny, pokud se rozhodnete soustředění přerušit či ukončit a to z jakéhokoliv důvodu.
 • V průběhu soustředění není možné požadovat vrácení ceny, pokud díky svému chování budete ze soustředění vyloučeni. 
 • Tímto si Taneční škola MAYA, zastoupená Marií Linhartovou, vyhrazuje právo na vyloučení účastníka soustředění z důvodu nevhodného chování v průběhu celého pobytu (na lekcích i mimo ně ve volném čase), nerespektování pravidel soustředění či pokynů lektorů. Toto ustanovení se vztahuje na všechny děti, juniory, mládežníky i dospělé účastníky kurzu, včetně zákonných zástupců dětí, juniorů a mládežníků.


Pravidla a podmínky účasti 

 • Dbát pokynů lektorů a organizátorů taneční akce a neohrožovat bezpečí své, či jiných účastníků.
 • Respektovat bezpečnostní pravidla tanečnícho soustředění (účastníci budou s těmito pravidly seznámeni po příjezdu).
 • Pokud účastník soustředění nerespektováním bezpečnostních pravidel, pokynů vedoucího/lektora způsobí škodu na majetku či zdraví sobě či jiným, za škodu nese odpovědnost účastník sám, či jeho zákonný zástupce.
 • Taneční škola MAYA zastoupená Marií Linhartovou si vyhrazuje právo stanovit limit maximálního počtu účastníků soustředění a přihlašování kdykoliv uzavřít
 • Taneční škola MAYA zastoupená Marií Linhartovou si vyhrazuje právo soustředění z důvodů nízkého počtu účastníků a nebo z jiných závažných důvodů zrušit nejpozději do 3 dnů před začátkem soustředění (veškeré zaplacené zálohy a plné ceny soustředění budou poukázány zpět na účet, z něhož byly poslány).