PŘIHLÁŠKA LATINO

Zarezervujte si místo včas.
Odesláním přihlášky souhlasíte s obchodními podmínkami (vizte níže). Před zahájením výuky obdržíte v úvodním mailu podrobné informace ke kurzu včetně platebních pokynů.

Přihlášky na Jarní kurz Latino 2020:

Obchodní podmínky

Osobní údaje uvedené v přihlášce nebudou nikde veřejně uváděny, ani nebudou poskytovány třetím osobám. Odesláním přihlášky souhlasíte se zasíláním informačních zpráv a emailů po dobu neomezenou. V případě, že nebudete chtít dostávat informační zprávy a emaily, nás, prosím, kontaktujte na emailu mariehrncirova@gmail.com.

Povinnou součástí evidence pacováčků a přihlášky do kurzu pro děti, juniory a mládež je aktuální Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti k vykonávání taneční činnosti, které je platné vždy na 1 školní rok, a je nutné jej doložit nejpozději do první taneční hodiny, buďto ve formě písemného originálu, jež předáte lektorce kurzu, či formou skenu originálu potvrzení, jež zašlete do téhož termínu na email mariehrncirova@gmail.com.

Odeslání přihlášky je závazné a při nemožnosti účasti v kurzu je nutné se odhlásit před jeho zahájením. Termíny zahájení jsou stanoveny u každého kurzu individuálně.

Marie Linhartová je oprávněna při nevhodném chování kurzantů na lekcích, kurzech a akcích pořádaných Taneční školou MAYA či jiných veřejných akcích daného kurzanta z lekcí, kurzu či daných akcí vyloučit, popřípadě jej vyloučit z Taneční školy MAYA a kurzů trvale a to bez náhrady kurzovného. V případě dětských, juniorských a mládežnických tanečníků či tanečnic se toto ustanovení vztahuje i na jejich zákonné zástupce, rodiče, prarodiče a další osoby, jež jsou v TŠ MAYA zainteresovány a podílejí se na těchto akcích, lekcích a kurzech, či pouze děti na tyto akce, lekce a kurzy doprovázejí.

Na začátku každého pololetí se vybírá kurzovné (1.pololetí - kurzy pro děti, juniory a mládež, podzimní kurz Latino pro ženy, podzimní kurz Taneční pro dospělé - do 31.10.2019; 2.pololetí - kurzy pro děti, juniory a mládež, jarní kurz Latino pro ženy, jarní kurz Taneční pro dospělé - do 31.3.2020). Jeho výše je stanovena individuálně u každého kurzu. Po zahájení výuky se platba nevrací.

V případě neuhrazení kurzovného a včasného neodhlášení z kurzu dle stanovených termínů (1.pololetí - kurzy pro děti, juniory a mládež, podzimní kurz Latino pro ženy, podzimní kurz Taneční pro dospělé - do 31.10.2019, 2.pololetí - kurzy pro děti, juniory a mládež, jarní kurz Latino pro ženy, jarní kurz Taneční pro dospělé - do 31.3.2020) je Marie Linhartová oprávněna z kurzu přihlášeného kurzanta vyloučit a požadovat uhrazení 100% ceny kurzovného. Při neuhrazení kurzovného do 4 týdnů od data vyzvání k jeho uhrazení je Marie Linhartová oprávněna požadovat k témuž smluvní pokutu ve výši 10% z ceny kurzovného za každý započatý měsíc prodlení. Při odhlášení kurzanta z daného kurzu včas v termínech stanovených výše je Marie Linhartová oprávněna požadovat uhrazení všech lekcí, které do data odhlášení kurzanta již proběhly.